Knjižnica
Kultura, mediji, obrazovanje > Knjižnica

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA

Adresa
HR-52100 Pula, Kandlerova 39
Telefon
+385 (0)52 300 400
Telefax
+385 (0)52 300 403
Web stranica

SVEUČILIŠTE U RIJECI - SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U PULI

Adresa
HR-52100 Pula, Herkulov Prolaz 1
Telefon
+358 (0)52 213 888
Telefax
+385 (0)52 214-603
Web stranica