Škola stranih jezika
Kultura, mediji, obrazovanje > Škola stranih jezika

Pučko otvoreno učilište Pula

Adresa
HR-52100 Pula, Benediktinske opatije 3
Djelatnosti
Škola stranih jezika, Obrazovanje odraslihInformatička obuka

ANGLA – Škola stranih jezika

Adresa
HR-10000 Zagreb, Vlaška 131/I
Telefon
+ 385 1 46 19 100
Telefax
+ 385 1 46 64 199
Web stranica

Berlitz jezični centar

Adresa
HR-10000 Zagreb, Amruševa 10
Telefon
+385 1 4812116
Telefax
+385 1 4811958
Web stranica