Peradarstvo
Poljoprivreda > Peradarstvo

FARMA VALTURA

Adresa
52100 Pula, Valtura bb
Telefon
(052) 550 131
Telefax
(052) 217 041
Kontakt
TOMIĆ VIKTOR

AGROKOKA - PULA d.d.

Adresa
52100 Pula, Valmade 40
Telefon
052 543 700

GALINA

Adresa
52206 Loborika, Loborika 79a
Telefon
052 550 354
Kontakt
BAČIĆ STELJKO

GALA

Adresa
43000 Bjelovar, Marka Marulića 14
Telefon
(043) 237 246 (C)
Telefax
(043) 237 241

MALTARIĆ, PROIZVODNJA KONZUMNIH JAJA

Adresa
48000 Koprivnica, Željka Selingera 69
Telefon
(048) 641 238