Tržnica
Trgovina > Tržnica

Tržnice Zagreb

Adresa
HR-10000 Zagreb, Šubićeva 40/V kat
Telefon
385 01/456-1800
Telefax
385 01/465-0462
Web stranica

TRŽNICE RIJEKA d.d.

Adresa
HR-51000 Rijeka, Demetrova 3
Telefon
385 51 333 416
Telefax
385 51 212 626