Pečenjarnica
Ugostiteljstvo > Pečenjarnica

DAVOR PEČENJARNICA

Adresa
Pula, Kamenjak 7
Telefon
(052) 222 032
Kontakt
Tadić Marko

DEBELI I MRŠAVI UGOSTITELJSKI OBRT

Adresa
Pula, Kandlerova 30
Telefon
(052) 222 331
Kontakt
Memić Zenaid

GARFIELD PEČENJARNICA

Adresa
Pula, Narodni trg 4
Telefon
(052) 216 756
Kontakt
Bijažić Mira

KOD ZORE PEČENJARNICA

Adresa
Pula, Keršovanijeva 23
Telefon
(052) 211 536
Kontakt
Lapadat Đurđinka

PACIFIK TRADE D.O.O.

Adresa
Pula, Zagrebačka 13
Telefon
(052) 214 300

RONCHI UGOSTITELJSKI OBRT

Adresa
Pula, Labinska 15
Telefon
(052) 534 720
Kontakt
Brgić Dragan

TIM OBRT ZA PEČENJE

Adresa
Pula, Narodni trg 9
Telefon
(052) 213 859
Kontakt
Matić Davorin