Slastičarnica
Ugostiteljstvo > Slastičarnica

IBRAHIMI VELI, SLASTIČARNICA

Adresa
Pula, Giardini 8
Telefon
(052) 215 608

ISMAILI ISMAIL, SLASTIČARNICA

Adresa
Pula, Flanatička 17
Telefon
(052) 216 497

KOD MAĐARA SLASTIČARNICA

Adresa
Pula, Scalierova 4
Telefon
(052) 219 174
Kontakt
Erdeši Đula

MINJON CAFFE BAR

Adresa
Pula, Giardini 18
Telefon
(052) 215 933
Kontakt
Jašarević Hilmia

RAMADANI IDRIZ, SLASTIČARNICA

Adresa
Pula, Banovčeva 8
Telefon
(052) 223 481