Državna uprava
Uprava, ustanove, udruge > Državna uprava

Ministarstvo financija - POREZNA UPRAVA Pula

Adresa
52100 Pula, Carrarina 5
Telefon
052 372 700
Telefax
052 218 966

Ministarstvo financija - Carinska uprava Pula

Adresa
52100 Pula, Riva 10
Telefon
05) 21 29 77

Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka - Pula

Adresa
52100 Pula, Sergijevaca 2
Telefon
052 223 499

Ministarstvo kulture - Pula

Adresa
52100 Pula, Grada Graza 2
Telefon
052 223-587
Telefax
052 223-583

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva

Adresa
52100 Pula, Svetog Teodora 2
Telefon
052 591-323 - uprava za ribarstvo
052 218-309 - veterinarska inspekcija

Ministarstvo unutarnjih poslova - PU istarska

Adresa
52100 Pula, Trg Republike 1
Telefon
052 532-111 (C)

Ured državne uprave u Istarskoj županij

Adresa
Pogledajte na stranice
Web stranica

Ured za katastar PULA - Državna geodetska uprava, PUK Pazin

Adresa
HR-52100 Pula, Forum 13
Telefon
++385 52 300 140
Telefax
++385 52 217 244