Gradska uprava
Uprava, ustanove, udruge > Gradska uprava

GRAD LABIN

GRAD LABIN
Adresa
Labin, Titov trg 10
Telefon
(052) 856 444
Telefax
(052) 856 444
Web stranica

GRAD NOVIGRAD-CITTANOVA

Adresa
Novigrad, Veliki trg 1
Telefon
052 757 446
Telefax
052 758-260
Web stranica

GRAD PAZIN

GRAD PAZIN
Adresa
Pazin, Družbe sv. Ćir. i Metoda 10
Telefon
052 624 111
Telefax
052 624-133
Web stranica

GRAD POREČ - NOVA VES

Adresa
Nova Vas (Poreč), Nova Vas BB
Telefon
(052) 421 342

GRAD PULA

GRAD PULA
Adresa
Pula, Forum 13
Telefon
052 371 700
Telefax
052 222 990
Web stranica

GRAD PULA MJESNI ODBOR ŠTINJAN

Adresa
Štinjan, Selo 2
Telefon
(052) 517 492

GRAD ROVINJ

GRAD ROVINJ
Adresa
Rovinj, Trg Matteotti 2
Telefon
052 805 200
Telefax
052 830 343
Web stranica

GRAD UMAG

Adresa
Umag, Trg Slobode 7
Telefon
(052) 702 900

GRAD POREČ

GRAD POREČ
Adresa
Poreč, Obala Maršala Tita 5
Telefon
052 451 099
Telefax
052 434 868
Web stranica

GRAD BUJE

Adresa
Buje, Istarska 2
Telefon
(052) 772 122