Javni bilježnik - notar
Uprava, ustanove, udruge > Javni bilježnik - notar

KOPIĆ NANSI, JAVNI BILJEŽNIK

Adresa
HR-52100 Pula, Anticova 9
Telefon
(052) 217 808

PERKOVIĆ DIVNA, JAVNI BILJEŽNIK

Adresa
HR-52100 Pula, Mletačka 2
Telefon
(052) 217 505

CRLJENICA ALIDA, JAVNI BILJEŽNIK

Adresa
Pula, Ćirilometodske Družbe 1
Telefon
(052) 215 625

ČERIN FRANKO, JAVNI BILJEŽNIK

Adresa
HR-52100 Pula, Olge Ban 10
Telefon
(052) 218 015

KRAJCAR DENIS, JAVNI BILJEŽNIK

Adresa
HR-52100 Pula, Flanatička 10
Telefon
(052) 215 315

PLIŠKO MIRNA, JAVNI BILJEŽNIK

Adresa
HR-52100 Pula, Smareglina 7
Telefon
(052) 216 715; (052) 210 511

BLEČIĆ MARIJA

Adresa
52000 Pazin, Prolaz Jože Šurana 6
Telefon
(052) 621 544; (052) 616 903; (052) 616 904
Telefax
(052) 616 905

DUŠIĆ DAVOR

Adresa
52210 Rovinj, Carera 20
Telefon
052) 818 051; mobi: (098) 305 540

ERAK-DUŠIĆ MORANA

Adresa
Žminj, Pazinska BB
Telefon
(052) 846 130; (052) 842 128

Knego-Rogina Jadranka

Adresa
HR-10000 Zagreb, Argentinska 4
Telefon
01 3451-946