Strukovne udruge
Uprava, ustanove, udruge > Strukovne udruge

OBRTNIČKA KOMORA ISTARSKE ŽUPANIJE

Adresa
HR-52100 PULA, Mletačka 12/I
Telefon
+385 (0)52 216 153; 212 993
Telefax
+385 (0)52 383 744

UDRUŽENJE OBRTNIKA PULA

Adresa
HR-52100 PULA, Zadarska 8
Telefon
+385 (0)52 211 711; 211 719
Telefax
+385 (0)52 218 253

UDRUŽENJE OBRTNIKA BUZET

Adresa
HR-52420 BUZET, II. Istarske brigade 14/II
Telefon
+385 (0)52 662 436; 694 685; 694 686
Telefax
+385 (0)52 662 436

UDRUŽENJE OBRTNIKA LABIN

Adresa
HR-52220 LABIN, Rudarska 1
Telefon
+385 (0)52 856 509
Telefax
+385 (0)52 856 509

UDRUŽENJE OBRTNIKA PAZIN

Adresa
HR-52000 PAZIN, Velog Jože 16
Telefon
+385 (0)52 621 271
Telefax
+385 (0)52 621 271

UDRUŽENJE OBRTNIKA POREČ

Adresa
HR-52440 POREČ, Mate Vlašića 20
Telefon
+385 (0)52 453 473; 432 483
Telefax
+385 (0)52 432 483

UDRUŽENJE OBRTNIKA ROVINJ

Adresa
HR-52210 ROVINJ, A. Ferri 7
Telefon
+385 (0)52 813 351
Telefax
+385 (0)52 813 351

UDRUŽENJE OBRTNIKA BUJŠTINE

Adresa
HR-52470 UMAG, Pozioi 2
Telefon
+385 (0)52 741 851
Telefax
+385 (0)52 741 851