Kanalizacija
Usluge > Kanalizacija

GORKI-DALMACIJA

Adresa
52100 Pula, Busolerska 33
Djelatnosti

ČISTOĆA - KOMUNALNI PRIJEVOZNIK

Adresa
52100 Pula, Orbanin 9
Telefon
(052) 543668
Kontakt
Kontošić Klaudio
Djelatnosti

PERHAT KOMERCE d.o.o.

Adresa
52100 Pula, Koparska 52
Telefon
(098) 255009
Djelatnosti

BOA - građevinsko komunalni obrt

Adresa
22000 Šibenik, Krapanjska cesta 5
Telefon
(098) 337530

EKO USLUGE

Adresa
21209 Mravince, Marka Marulića 22
Telefon
(021) 219500
Kontakt
Tomislav Pijuk
Djelatnosti

ANTO

Adresa
21210 Solin, Domovinskog rata 40
Telefon
(021) 244689
Kontakt
Anto Hrgota
Djelatnosti

KOMUNALNO Srb d.o.o.

Adresa
23445 Donji Srb, Park Nikole Tesle 1
Telefon
(023) 7889649
Djelatnosti