Pogrebne usluge
Usluge > Pogrebne usluge

MONTE GIRO d.o.o.

Adresa
52100 Pula, Kumičića Eugena 22
Djelatnosti
Pogrebne usluge, Cvjećarnica

ČAGALJ d.o.o.

Adresa
21000 Split, Poljička cesta 22
Telefon
(021) 389 629

BAETIS , d.o.o.

Adresa
52440 Poreč, Kampac 3
Telefon
(052) 433 575

FERMAL d.o.o.

Adresa
52207 Melnica (Barban), Frkeči 48
Telefon
052 567 133
Telefax
052 567 477
Djelatnosti

TIHI DOM

Adresa
52460 Buje, Giosue Carducci 1B
Telefon
(098) 304 295
Kontakt
Goran Rašić

CRNA RUŽA d.o.o.

Adresa
51000 Rijeka, Laginjina 31
Telefon
051 / 226 691

DARIO d.o.o.

Adresa
53000 Gospić, Žabička 9
Telefon
053 / 573 032

GARDENIJA

Adresa
52444 Tinjan, Tinjan 5
Telefon
052 / 626 180
Kontakt
Šuran Marija

JESENSKA RUŽA d.o.o.

Adresa
10000 Zagreb, Raška 22
Telefon
01 / 3079 590
Telefax
01 / 3079 253

Pogrebno poduzeće Zagreb d.o.o.

Adresa
HR-10000 Zagreb, Pavla Radića 9
Telefon
+ 385 (0)1 4882-024
Telefax
+ 385(0)1 4830-898