Servis dizala i liftova
Usluge > Servis dizala i liftova

ADRIALIFT d.o.o.

Adresa
HR-51000 Rijeka, Braće Bačića 36
Telefon
+385 051/450-370
Telefax
+385 051/341-009
Web stranica
Djelatnosti
Servis dizala i liftova, Proizvodnja dizala i liftova

DOMEL dizala

Adresa
HR-10000 Zagreb, Lastovska 2a/I
Telefon
+385 01/6197 138
Telefax
+385 01/6197 139
Web stranica
Djelatnosti
Servis dizala i liftova, Proizvodnja dizala i liftova
Opcija: 1.09.2007

EUROLIFT d.o.o.

Adresa
HR-51000 Rijeka, Laginjina 6
Telefax
+385 51 511 475
Web stranica
Djelatnosti
Servis dizala i liftova, Proizvodnja dizala i liftova
Opcija: 1.09.2007