Ginekolog
Zdravlje > Ginekolog

GINEKOLOŠKA ORDINACIJA - GINEKOLOG - PORODNIČAR - OPSTETRIČAR

Dr.Spec. ANGELOVSKA-ZGRABLJIĆ OLGA - GINEKOLOG

Adresa
Pula, Palladiova 22
Telefon
(052) 215 547

AKŠAMIJA MUSTAFA DR. SPEC. GINEKOLOG

Adresa
Pula, Marulićeva 12
Telefon
(052) 215 615

ALAČ ŽARKO SPEC.GINEKOLOG

Adresa
Pula, Radićeva 28
Telefon
(052) 223 489

BANČIĆ-PETRIČEVIĆ VLASTA PRIM. DR.

Adresa
Pula, Karlovačka 24
Telefon
(052) 542 863

BATINICA DUŠAN DR.SPEC.GINEKOLOG

Adresa
Pula, Ćirilometodske Družbe 1
Telefon
(052) 213 506

KOVAČEVIĆ MIROSLAV PRIM. DR.

Adresa
Pula, Palladiova 22
Telefon
(052) 215 547

MIŠLJENOVIĆ DUŠAN DR.SPEC.GINEKOLOG

Adresa
Pula, Negrijeva 23
Telefon
(052) 540 385

MODRIĆ MIROLJUB DR.SPEC.GINEKOLOG

Adresa
Pula, Karlovačka 24
Telefon
(052) 542 863

ROKI GJONI, Dr.Spec. Ginekolog

Adresa
Amfiteatarska 8
Telefon
(052) 215-333
Kontakt
Roki Gjoni, spec.ginekologije i porodništva