Medicinsko-biokemijski laboratorij
Zdravlje > Medicinsko-biokemijski laboratorij

LABORATORIJ BREYER

Adresa
HR-10000 zagreb, Ilica 191
Telefon
385 (0)1 377 5092
Telefax
385 (0)1 373 0932
Kontakt
Dr. sc. dipl. ing. Darija Breyer
Web stranica

B.I.G. B.L.U.E. D.O.O.

Adresa
Pula, Budicinova 13
Telefon
(052) 218 518

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE

Adresa
Pula, Nazorova 23
Telefon
(052) 217 688