Pulmolog
Zdravlje > Pulmolog

Astma Centar

Adresa
HR-10000 Zagreb, Sveti Duh 64
Telefon
+385 1 3712 230 (C)
Web stranica
Astma CENTAR
Odjela za kliničku imunologiju i pulmologiju OB 'Sveti Duh' Zagreb

RIBIĆ GORAN DR.SPEC. INTERNIST

Adresa
HR-52100 Pula, Karlovačka 24
Telefon
+385 52 540 666
Djelatnosti
Pulmolog, Internist

prim. dr. sc. Ivan Čučević

Adresa
HR-10000 Zagreb, Bogišićeva 1
Telefon
+385 1 464 76 81